Wij zijn InAxtion

Offshore drilling rig
InAxtion biedt haar klanten een unieke dienstverlening die kwaliteit paart aan flexibiliteit. Onze vergaande specialisatie in een samenhangend palet van technische beroepen op VMBO-MBO niveau onderscheidt ons op de markt van uitzendbureaus en detacheerders.

De beperking in functies maakt het mogelijk gericht te investeren in kwaliteit en beschikbaarheid van vaklieden. Via een landelijk dekkend netwerk in Nederland en onze activiteiten in Duitsland hebben wij een schaalgrootte bereikt die uniek genoemd mag worden voor een specialist.

... for technical people

Wij zijn overtuigd van onze dienstverlening en dat komt tot uitdrukking in onze arbeidsvoorwaarden. Niet alleen een goed loon, maar met name continuïteit, opleiding en loopbaanbegeleiding zijn de onderscheidende factoren van een goed werkgever.

Daarnaast bieden wij onze opdrachtgevers de flexibiliteit die nodig is om de bezettingsgraad optimaal te houden.

De specialisatie van InAxtion gecombineerd met onze schaalgrootte maakt het mogelijk de ogenschijnlijke tegenstelling tussen een vast dienstverband van onze medewerkers en flexibiliteit naar onze klanten te overbruggen.

...by technical people.

De inrichting van onze organisatie is voor een groot deel bepaald door ons beperkte aanbod in functies. Daardoor zijn wij in staat de processen te beperken en beter te beheersen.

Beslissingsbevoegdheid is zoveel mogelijk gedecentraliseerd om de snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. De centrale backoffice ondersteunt onze vestigingen die daarmee in staat zijn zich te concentreren op de match tussen vraag en aanbod.

InAxtion is opgericht in 1997 en heeft roots die veel verder teruggaan in de techniek. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Dordrecht en wij werken vanuit locale vestigingen in Nederland en Duitsland. Medewerkers hebben een achtergrond in de techniek en spreken dezelfde taal als onze klanten en flexwerkers.

Sinds haar oprichting heeft InAxtion een geweldige groei doorgemaakt die voornamelijk op eigen kracht is gerealiseerd. Groei zien wij als een noodzakelijkheid om een bepaalde schaalgrootte te bereiken die nodig is om de match tussen flexibele inleenvoorwaarden enerzijds en goed werkgeverschap anderzijds te kunnen maken.